Kto zbuduje kościerską obwodnicę?

niedziela, 20 października 2013 22:18

Drukuj

Od decyzji rządu, który na posiedzeniu Rady Ministrów podjął uchwałę, na mocy której przyznano środki na budowę kościerskiej obwodnicy, minęło dokładnie 18 dni, a już mamy kolejny ważny etap. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy, któremu zostanie powierzona budowa kościerskiej obwodnicy. Szczegóły ogłoszonego przetargu można znaleźć tutaj.

Wykonawca oprócz wykonania typowych robót budowlanych odpowiedzialny będzie też za zaprojektowanie całej drogi wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. Po stronie Wykonawcy będzie także uzyskanie podstawowej decyzji, jaką jest zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po wybudowaniu całej obwodnicy Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wymagalnych zgód i pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia prac budowlanych powinno zakończyć się do końca 2014 roku. Prace budowlane wraz z pozwoleniem na użytkowanie powinny zakończyć się najpóźniej w 2017 roku.

Po wybudowaniu obwodnicy z całą pewnością poprawi się płynność przejazdu przez miasto, nie tylko na dzisiejszej drodze krajowej, ale też na ulicach wewnątrzmiejskich.

Zdzisław Czucha