Spotkanie w sprawie obwodnicy Kościerzyny

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

23 lutego w Kościerzynie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy obwodnicy Kościerzyny. Celem spotkania było poinformowanie mieszkańców naszego miasta o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wybranego wariantu przebiegu trasy oraz zebranie uwag, opinii i wniosków, które każdy zainteresowany może zgłaszać do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w terminie do 7 marca 2011 roku.

Koncepcja programowa, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz z Materiałami przetargowymi dla zadania: „Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia” wykonywane są przez firmę LAFRENTZ – POLSKA sp. z o.o. z Poznania, która została wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.

Harmonogram prac przewidzianych w ramach realizacji przedmiotowego zadania:

KONCEPCJA PROGRAMOWA - 02.04.2011 r.
PROJEKT BUDOWLANY - 02.02.2012 r.
PROJEKT WYKONAWCZY - 02.02.2012 r.
PLANOWANE ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI - 02.02.2012 r.
REALIZACJA INWESTYCJI - po 2013
r.

Początek projektowanej obwodnicy przewidziano 700 m przed granicą miasta, natomiast koniec 1490 m za skrzyżowaniem z drogą gminną nr 187008G Kościerska Huta - Dobrogoszcz. Długość obwodnicy wynosi 10.905 km. Na odcinkach km 0+700 do km 1+210, km 1+950 do km 6+725 trasa przebiega przez obszar miasta. Na odcinkach km 0+000 do km 0+700, km 1+210 do km 1+950, i od km 6+725 do km 10+905 trasa przebiega przez obszar gminy.

Więcej informacji o inwestycji znaleźć można na stronie internetowej:
http://obwodnicakoscierzyny.pl/

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA