O obwodnicy Kościerzyny

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

29 grudnia, podczas sesji Rady Miasta Kościerzyna, wystąpiłem do radnych o podjęcie apelu dotyczącego budowy obwodnicy miasta. Podobną uchwałę na wniosek starosty Piotra Lizakowskiego podjęła Rada Powiatu Kościerskiego.

Nasza inicjatywa skutkująca podjęciem stosownych uchwał przez Radę Miasta i Radę Powiatu ma związek z trwającymi konsultacjami społecznymi nad przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie „Projektem Programu  Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa  Infrastruktury, w dniach 4-5 stycznia wszyscy zainteresowani w godz. 8.30-16.30 mogli uzyskać od pracowników resortu szczegółowe wyjaśnienia na temat „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 i Prognozy Oddziaływania na Środowisko”.

W dniu 5 stycznia udaliśmy się ze Starostą Kościerskim do Warszawy.  W godzinach porannych spotkaliśmy się z panem Cezarym Grabarczykiem, Ministrem Infrastruktury, któremu przedstawiliśmy konieczność budowy w najbliższym czasie kościerskiej obwodnicy, wręczając także uchwały Rady Miasta i Rady Powiatu w tej sprawie. W spotkaniu uczestniczyli pomorscy posłowie: Marek Biernacki oraz Kazimierz Plocke. Następnie odbyło się spotkanie i rozmowy ze Zbigniewem Rynasiewiczem, Przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury, któremu także przekazano uchwały Rady Miasta i Rady Powiatu. W godzinach południowych przedstawiciele Kościerzyny spotkali się ze Sławomirem Nowakiem, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Podczas spotkania omówiono sytuację związaną z Projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Na zakończenie spotkania wręczono Panu Ministrowi uchwały w sprawie kościerskiej obwodnicy.

W godzinach popołudniowych w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się najważniejsze spotkanie konsultacyjne. Pan Radosław Stępień, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zaprezentował nam główne założenia „Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Następnie Burmistrz Miasta oraz Starosta Kościerski przedstawili uwagi i wnioski do Programu w sprawie obwodnicy miasta Kościerzyny. Główny wniosek dotyczył finansowania i rozpoczęcia budowy do roku 2013. Uzyskano zapewnienie, że nasz wniosek zostanie skrupulatnie rozpatrzony. Panu Ministrowi wręczyliśmy także uchwały Rady Miasta i Rady Powiatu w sprawie budowy obwodnicy miasta Kościerzyna. W spotkaniu uczestniczył, wspierając starania
kościerskich samorządowców, poseł Stanisław Lamczyk, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury. 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Infrastruktury  to właśnie  na dni 4-5 stycznia przewidziano  najważniejsze konsultacje projektu Programu. Inicjatywa burmistrza Kościerzyny i kościerskiego starosty poparta uchwałami Rady Miasta i Rady Powiatu są dowodem stałego zainteresowania i pracy nad projektem budowy obwodnicy. Trzeba zauważyć, że obwodnica Kościerzyny po raz pierwszy w historii znalazła się oficjalnie w rządowym „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez radnego Marcina Modrzejewskiego oraz Telewizję Kaszuby i portal www.koscierzyna24.info, jakoby kościerski samorząd spóźnił się z konsultacjami w sprawie „Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015". Dziwić musi takie nieprofesjonalne postępowanie, gdyż z pewnością nie buduje dobrego klimatu wokół tej ważnej dla naszych mieszkańców inwestycji.

Trzeba też stwierdzić, że do 7 grudnia 2010 roku, kiedy to  obowiązki  Burmistrza Miasta Kościerzyna pełnił jeszcze pan Marcin Modrzejewski, w sprawie  „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” nie prowadzono jakichkolwiek prac oraz nie przygotowano jakichkolwiek dokumentów, opinii czy też stanowisk dotyczących „Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, a który obejmuje także budowę kościerskiej obwodnicy.

Zdzisław Czucha


* Apel Rady Miasta Kościerzyna w sprawie budowy obwodnicy Kościerzyny przeczytać można
tutaj.

alt     alt

alt     alt

alt

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA