Przygotowania do nowego budżetu Unii Europejskiej

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kończy się perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2007-2013, którą nasze miasto może uznać za bardzo udaną. Podobnie jak w roku 2006 poprzedzającym perspektywę finansową na lata 2007-2013, tak i teraz trwają intensywne prace nad projektami na kolejne lata. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 to duże wyzwanie, do którego Burmistrz i Rada Miasta Kościerzyna przywiązują szczególnie wiele uwagi.

Podjęto już wiele uchwał i decyzji otwierających proces przygotowania nowych projektów. Wiele zadań wymaga współpracy i uzgodnień z instytucjami tak na poziomie wojewódzkim jak też centralnym.

W ostatnim czasie Burmistrz Miasta prowadził rozmowy z Wojewodą Pomorskim, a w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Także w bieżącym tygodniu odbyło się wiele uzgodnień i konsultacji dotyczących spraw ważnych dla miasta i powiatu.

W Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie dokonano ustaleń dotyczących współpracy na najbliższe lata. W lipcu radni Rady Miasta wezmą udział w seminarium poświęconym sprawom klimatycznym oraz wykorzystania energii odnawialnych. Wykładowcami będą specjaliści z obu Instytutów.

Natomiast w Ministerstwie Środowiska, z panem ministrem Stanisławem Gawłowskim Burmistrz Miasta prowadził rozmowy dotyczące finansowania inwestycji ekologicznych. Podczas spotkania w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z panem ministrem Pawłem Orłowskim rozmawiano na temat środków z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W siedzibie Związku Powiatów Polskich w Warszawie z panem Andrzejem Porawskim oraz Tomaszem Podkańskim rozmawiano o projektach złożonych do konkursu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w ramach funduszy EOG.

Odbyły się także spotkania z panem Markiem Biernackim - Ministrem Sprawiedliwości oraz z panem Sławomirem Nowakiem - Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej w ważnych dla naszego miasta sprawach, w tym przede wszystkich w kwestii budowy obwodnicy Kościerzyny.

Natomiast w tym tygodniu w Kościerzynie z panem ministrem Andrzejem Masselem zaplanowano rozmowy dotyczące infrastruktury kolejowej.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA