Czy grodzisko opóźni budowę obwodnicy?

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Pomorski Wojewódzki Konserwator zabytków wydał decyzje zezwalające na prowadzenie badań archeologicznych na terenie działek, przez które projektowany jest przebieg obwodnicy miasta Kościerzyna. Badania dotyczyć będą terenu historycznego grodziska – osady, którą odkryto na  8+800 km projektowanej obwodnicy  w okolicach  Kościerzyna Wybudowanie – Kaliska.

Zgodnie z harmonogramem, prace nad projektem budowlanym powinny zakończyć się do końca czerwca 2012 roku. Prace archeologiczne w terenie, zgodnie z wydanymi decyzjami konserwatora zabytków, potrwają do 10 lipca br. Dopiero po tym terminie zostanie sporządzona dokumentacja archeologiczna, na podstawie której zostaną podjęte dalsze decyzje co do ostatecznego przebiegu obwodnicy na tym odcinku, a to oznacza, że prace projektowe z pewnością potrwają dłużej niż zakładał to harmonogram prac nad dokumentacją projektową obwodnicy miasta Kościerzyna.

Gdyby konieczne było wydanie dodatkowych decyzji środowiskowych dotyczących przebiegu obwodnicy, to przesunięcia terminów zakończenia prac projektowych mogą być wielomiesięczne, a to oznaczałoby także przesunięcie terminów realizacji inwestycji.

Zdzisław Czucha

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA