Kolejny krok - bliżej do obwodnicy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Okres przedświąteczny wykorzystujemy  często  jako okazję do podziękowań za mijający rok, a także na składanie życzeń na nadchodzący kolejny rok. Jednak dzień 21 grudnia 2011 roku, pomimo że wpisuje się w przedświąteczną atmosferę, zostanie zapisany  jako bardzo ważny, kolejny etap przybliżający budowę kościerskiej obwodnicy.

Na to grudniowe przedpołudnie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku zwołano posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na które zaproszono wiele osób reprezentujących różne instytucje, w tym także samorządy. Głównym celem spotkania było rozpatrzenie dokumentacji pn.: ”Koncepcja programowa dla zadania: BUDOWA OBWODNICY KOŚCIERZYNY W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ  NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI – GDYNIA”   

Projektant obwodnicy: firma LAFRENTZ POLSKA spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przedstawiła zebranym efekty wielomiesięcznych prac. Zaprezentowana przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych dokumentacja trafiała do wyobraźni. Podczas omawiania poszczególnych elementów dokumentacji zebrani na sali przedstawiciele różnych instytucji mogli zadawać pytania i zgłaszać wnioski. Sporo pytań związanych było z planowanymi kosztami przyszłej obwodnicy, który w zależności od przyjętego wariantu waha się od  ok. 592 mln zł w wariancie 1 do ok. 628 mln zł w wariancie 2.

Ze strony samorządu miejskiego zgłoszone zostały uwagi dotyczące:

  1. rozwiązań i lokalizacji przepustów pod przyszłą obwodnicą, 
  2. rozwiązań dotyczących konstrukcji wiaduktu oraz przejścia obwodnicy nad torem kolejowym wraz z rozwiązaniem i konstrukcją dróg dojazdowych,
  3. możliwości połączenia w przyszłości drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 na węźle Wieżyca,
  4. połączenia dróg dojazdowych z istniejącą siecią dróg.

Przygotowana wielowariantowa koncepcja po wyborze wariantu będzie bazą do sporządzenia projektu budowlanego, na podstawie którego wydana zostanie dokumentacja pozwalająca na rozpoczęcie robót budowlanych przy kościerskiej obwodnicy.

Opracowana koncepcja będzie zaprezentowana podczas jednej z najbliższych sesji Rady Miasta Kościerzyna.

Zdzisław Czucha


Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA